Γεννήθηκε το 1959, στο χωριό Πυλωρί που εντάσσεται στο δημοτικό διαμέρισμα Νεάπολης Βοίου. Είναι έγγαμος.  Η κύρια ενασχόληση του είναι η παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Δραστηριοποιήθηκε επί σειρά ετών ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Τσοτυλίου. Επίσης διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΣ Βοίου.  Συμμετείχε ως ιδρυτικό μέλος και μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου στην Ομάδας Καπνού Βοίου- Καστοριάς. Ασχολήθηκε ως Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πυλωρίου και τα τελευταία χρόνια διατελεί χρέη Προέδρου στην Τοπική Κοινότητα  Πυλωρίου.